nrk  Dokumentar serie om Norsk skipsfart. Linjefart til sjøs og til lands, Skipet - en arbeids
plass og et samfunn, Skal vi fortsatt være verdens fraktmenn. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi