de gamles julaften  Drama av den norske dramatikeren Vilhelm Krag. De siste tre gjenlevende av den
gamle vennekretsen spiser middag hos frk. Clara Carstensen og gjenopplever gamle
minner og prater om trivielle hendelser. Sigrun Otto, Tore Foss. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi