nrk  Dokumentar fra NRK's arkiver. Vi besøker industribyen Odda. Med oljealderen i anløp
flyttes ressursene vestover. Odda Smelteverk. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi