nrk Ved Storfjorden på Sunnmøre har folk helt frem til våre dager klort seg fast på hamrer og
skrenter høyt hengende over fjorden. Oddgeir Bruaset. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi