dumbo og maskefjes Marianne Krogh Wenche Foss Helge Jordal   To forbrytelser, et postran og et mord finner sted samtidig. De to førstebetjentene
ved Bergen politikammers kriminalavdeling får i oppdrag å løse hver sin sak. Marianne
Krogh, Svein Tindberg, Sverre Hansen, Wenche Foss, Helge Jordal, Frøydis Armand,
Geir Kvarme, Morten Røhrt, Kåre Kroppan. NRK Nett-TV


Powered by Raspberry Pi