si det som det er Harald Tusberg  Norsk portrettserie av kjente underholdningsartister. Programleder var Harald Tusberg.
Henki Kolstad, Inger Lise Rypdal, Kirsti Sparboe, Jahn Teigen, Rolf J. Nilsen, Per Borten,
Leif Juster, Arve Opsahl, Elsa Lystad, Trygve Bratteli, Carsten Byhring. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi