medmenneske  Medmenneske skildrer levesettet på en gård rundt århundreskiftet, menneskene
i kamp med maktene omkring seg og inni seg, og i bitter strid med hverandre. Espen
Skjønberg, Jens Bolling, Britt Langlie, Ståle Bjørnhaug. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi