kongen ser tilbake  Kjell Arnljot Wig intervjuer H.M. Kong Olav V i anledning kongens 60-årsdag. Intervjuet
foregår i hagen på Skaugum. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi