fangen Arne Lie Urda Arneberg Tore Foss  Handlingen finner sted i besøksrommet i fengselet. Fangen 165 a sitter inne på grunn
av økonomiske misligheter. I dag kommer hans kone på besøk. Hun får vite at mannen har
fått et brev, som har gjort et voldsomt inntrykk på ham. Brevet avslørte at hans kone har
funnet en annen. Arne Lie, Urda Arneberg, Tore Foss. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi