nrk  Kåre Willoch, Tron Øgrim, Nina Græger - med flere - gjør sommerlige krysspeilinger
fra studio til det nye Europa. Debatt fra NRK's arkiver. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi